Het nieuwe bestuur is per 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

 

Voorzitter

 


Vacant


 

SecretarisVacant

 

 

Penningmeester

 

Willem Boomsma

 

 


Ondersteunend
bestuurslid /
Webmaster


Chris van der Leij


 

Activiteitencommiss.:

     
Marjan Loman
Anita van Os Gretha Oosterloo Jitty v.d. Meer

.