Via de button informatiezuil kunt u informatie vinden
die antwoordt kan geven op diverse vragen.

 

Dit kunnen vragen zijn inzake parkeren, evenementen, stadsreiniging, gemeenteraad, overlast, etc.